CURTEA INTERNAȚIONALĂ DE ARBITRAJ
DE PE LÂNGĂ A.O.”SOLUȚII MODERNE”

ADRESA DE CONTACT & RECHIZITE BANCARE.
STATUTUL CURȚII INTERNAȚIONALE DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ A.O. ”SOLUȚII MODERNE”.
NORME PRIVIND TAXELE ȘI CHELTUIELILE ARBITRALE.
LISTA ARBITRILOR ȘI SUPRAARBITRILOR.
REGULILE DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ.
PROCEDURA DE CONFIRMARE A TRANZACȚIEI EXTRAJUDICIARE.
PROCEDURA ARBITRALĂ ACCELERATĂ/SCRISĂ.
PROCEDURA DE ARBITRAJ SIMPLIFICATĂ.
DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND ARBITRAJUL AD-HOC.
CLAUZA ARBITRALĂ RECOMANDATĂ.
REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SECRETARIATULUI.
REGULI DE CONDUITĂ A JUSTIŢIABILILOR ŞI A ALTOR PERSOANE ÎN INSTANŢA ARBITRALĂ.
LEGE nr. 23 din 22-02-2008 CU PRIVIRE LA ARBITRAJ.
LEGE nr. 24 din 22-02-2008 CU PRIVIRE LA ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAȚIONAL.
LEGE nr. 137 din 03-07-2015 CU PRIVIRE LA MEDIERE.
HOTĂRÂRILE EXPLICATIVE ALE CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE.
CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA.
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA.
CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA.
CODUL ADMINISTRATIV AL REPUBLICII MOLDOVA.
CONVENŢIA PENTRU RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA SENTINŢELOR ARBITRALE STRĂINE (10.06.1958).
CONVENŢIA EUROPEANĂ DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL (21.04.1961).
CONVENŢIA ONU ASUPRA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAŢIONALĂ A MĂRFURILOR (11.04.1980).
CONVENŢIA ASUPRA PRESCRIPŢIEI EXTENSIVE ÎN MATERIE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ DE MĂRFURI (14.06.1974).
TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII PRIVIND PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA RECIPROCĂ A INVESTIŢIILOR (21.04.1993).
АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЮНСИТРАЛ.

Contacte


Sediul: MD-2001, mun. Chișinău, str. București, nr. 23A, bir. 417

Adresa poștală: MD-2000, mun. Chișinău,
str. Piața Gării, nr. 3, căsuța poștală nr. 14 în OP-2000

Telefon: +373 690 16 200

E-mail: [email protected]


Rechizite bancare


Beneficiarul plății: A.O. "SOLUŢII MODERNE"

IDNO: 1012620007713

Prestatorul beneficiar: B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Codul IBAN: MD97VI000002224326433MDL

Destinaţia plăţii: Taxa de arbitrare pentru cauzele examinate de Curtea Internaţională de Arbitraj. Fără TVA.

Notă: Taxa de arbitrare la fel ca şi celelalte taxe ale Curții Internaționale de Arbitraj se consideră achitată la ziua trecerii lor în contul Asociaţiei Obștești ”Soluții Moderne”, sau în contul altor organizaţii acreditate din partea asociației în modul stabilit. Aceste taxe se achită fără taxă pe valoare adăugată (TVA). Cheltuielile de transfer bancar al sumelor achitate pentru serviciile Curții Internaționale de Arbitraj sunt puse pe seama părţii care le efectuează.

Contactează-ne